Lista firm zgłoszonych do Katalogu Ofert Współpracy

Spis alfabetyczny: A-Z 123 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

Dane firmy: OS KAPUŚCISKA

pełna nazwa firmy Spółka Wodna KAPUŚCISKA
miasto, kod Bydgoszcz, 85-880
ulica nr Toruńska 324A
telefon, fax +48 52 362 92 89, +48 52 365 83 15
strona www www.oskapusciska.pl
adres e-mail sekretariat@oskapusciska.pl
reprezentant firmy Małgorzata Stawicka
osoba kontaktowa Piotr Pastwa
telefon +48 52 362 92 89
email technolog@oskapusciska.pl
kontakt w języku polskim; angielskim;
rok założenia 1995
liczba zatrudnionych 51-100
informacje o firmie Spółka Wodna „Kapuściska” oczyszcza ścieki komunalne pochodzące z osiedli położonych w prawobrzeżnej części Bydgoszczy i z gminy Solec Kujawski oraz ścieki przemysłowe pochodzące z Zakładów Chemicznych ZACHEM i NITROCHEM S.A.
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna.
Technologia biologicznego oczyszczania ścieków oparta jest na idei skojarzonego usuwania zanieczyszczeń organicznych, nitryfikacji azotu organicznego i amonowego, denitryfikacji związków azotu oraz defosfatacji biologicznej.
Gospodarka osadowa rozwiązana jest w oparciu o grawitacyjne zagęszczanie osadu wstępnego oraz mechaniczne zagęszczanie osadu nadmiernego.
Zagęszczone osady poddawane są fermentacji, a wytworzony tam biogaz wykorzystywany jest do celów grzewczych.

W sierpniu 2005 roku uruchomiona została instalacja do hydrolizy termicznej osadów wraz z zespołem agregatów kogeneracyjnych. Osad jest obecnie w pełni zhigienizowany, a w wyniku fermentacji otrzymywana jest większa ilość biogazu. W ostatecznym efekcie dwukrotnie zmniejsza się ilość osadu przefermentowanego, który do tej pory wywożony był na składowiska.
Cały uzyskany w procesie fermentacji biogaz wykorzystywany jest do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i pary. Otrzymywany osad nadje się do przyrodniczego wykorzystania.

Nagrody:
- wyróżnienie KLON 2000 - za wybitne dokonania
gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we
współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,
- podziękowanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z
2002r. - za działalność i efektywną współpracę w Miejskim Komitecie Przeciwpowodziowym w Bydgoszczy oraz za realizację zadań, które w
znaczący sposób, przyczyniły się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta,
- akt nadania tytułu Gospodarczo-Samorządowy HIT
2002 Kujaw i Pomorza - za budowę nowoczesnej
oczyszczalni ścieków i działania podejmowane na
rzecz czystości wód rzeki Brdy i Wisły,
- Grand Prix „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2005” - za budowę kompletnej instalacji do hydrolizy termicznej osadów i skojarzonej
produkcji ciepła i energii elektrycznej,
- tytuł Gospodarczo-Samorządowy HIT 2005 Kujaw i
Pomorza - za poziom zarządzania jakością i
środowiskiem oraz za nowatorskie działania w
zakresie wykorzystania biogazu i osadów
pościekowych.

Certyfikaty:
- certyfikat jakości ISO 9001:2000 oraz ISO
14001:1996 w zakresie oczyszczania ścieków
komunalnych i przemysłowych, unieszkodliwianie
i wykorzystywanie osadów pościekowych
powstających w procesie oczyszczania ścieków,
przerób osadów pościekowych i działania na rzecz ochrony środowiska,
- certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
potwierdzającego spełnianie wymagań normy PN-EN
ISO/IEC 17025:2001 w zakresie Akredytacji Nr AB 508.

rodzaj działalności (EKD) 01.10 - Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo
galeria
<< poprzednia następna >>
powrót

Copyright © 2007 UM Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone.