Dane firmy: PESA

Logo: PESA
pełna nazwa firmyPojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
miasto, kodBydgoszcz, 85-082
ulica nrZygmunta Augusta 11
telefon, fax+48 52 339 11 00, +48 52 339 11 10
strona wwwwww.pesa.pl
adres e-mailmarketing@pesa.pl
reprezentant firmyTomasz Zaboklicki
osoba kontaktowaAnna Zawiślak-Koczorowska
telefon+48 52 339 13 60
adres e-mailanna.zawislak@pesa.pl
kontakt w języku polskim; angielskim;
rok założeniaprzed 1900
liczba zatrudnionychpowyżej 500
informacje o firmie Informacje o firmie: Projektowanie, budowa, modernizacja i naprawa taboru szynowego dla klientów krajowych i zagranicznych, w tym: - projektowanie i budowa spalinowych i elektrycznych autobusów szynowych, - budowa, modernizacja i naprawa wagonów osobowych, - budowa, modernizacja i naprawa elektrycznych zespołów trakcyjnych, - projektowanie i budowa tramwajów miejskich, - zabudowa wagonów osobowych w systemie modułowym, - modernizacja i naprawa lokomotyw spalinowych i elektrycznych, - projektowanie i budowa specjalizowanych wagonów towarowych, - modernizacja i naprawa wagonów towarowych, - produkcja odlewów z metali kolorowych, - budowa kontenerów do składowania i przewozu surowców wtórnych, - usługi w zakresie budowy konstrukcji stalowych, obróbki mechanicznej i cieplnej, spawania, stolarskie, badań i pomiarów, napraw manometrów i szybkościomierzy. Nagrody: - nagroda Łuczniczka dla PESA Bydgoszcz SA za najlepszą w Bydgoszczy firmę wg wskaźnika zintegrowanego w konkursie Złota Setka Pomorza i Kujaw 2003, - Grand Prix im. inż. Ernesta Malinowskiego targów TRAKO 2003 za wagon Euronight, - Grand Prix na Międzynarodowych Targach Kolejnictwa KOLEJ 2002 za autobus szynowy, - Grand Prix im. inż. Ernesta Malinowskiego targów TRAKO 2001 za autobus szynowy do przewozów regionalnych i aglomeracyjnych, - medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy 2001, - Grand Prix na Międzynarodowych Targach Kolejnictwa KOLEJ 2000 w Bydgoszczy za kompleksową modernizację wagonów pasażerskich, - wyróżnienie dla wagonu samowyładowczego Dumpcar na targach KOLEJ 2000, - wyróżnienie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei - Złoty Semafor - za wagon samowyładowczy Dumpcar (rok 2000), - Grand Prix na Międzynarodowych Targach Kolejnictwa TRAKO 99 w Gdyni za modułową diagnostyczno-elektryczną szafę do wagonów pasażerskich, - za całokształt działalności na rzecz miasta i regionu, Rada Miasta Bydgoszczy przyznaje PESIE najwyższe honorowe wyróżnienie tj. Medal Kazimierza Wielkiego, - Gazele Biznesu 2004 - nagroda dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm przyznawana przez Dziennik "Puls Biznesu", - Filary Polskiej Gospodarki 2004 - nagroda przyznawana przez Dziennik "Puls Biznesu", - nagroda specjalna w II edycji Konkursu Nagrody Gospodarcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego' 2005, - wyróżnienie w II edycji Konkursu nagrody Gospodarcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Pole Przedsiębiorstwa w Kujawsko-Pomorskim 2005 rok, - medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za autobus szynowy o napędzie elektrycznym typu 308B (rok 2005), - nagroda główna SITK RP im. prof. Czesława Jaworskiego za autobus szynowy o napędzie elektrycznym typu 308B na 6. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2005, - II miejsce w rankingu "Kamertony Innowacyjności" - 500 najbardziej innowacyjnych firm przygotowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, BRE Banku i Gazety Prawnej (2005), - nagroda zespołowa I Stopnia w konkursie osiągnięć technicznych organizowanym przez NOT w Bydgoszczy za autobus szynowy o napędzie elektrycznym typu 308B za rok 2005, - tytuł Firmy Dziesięciolecia w rankingu Gazety Pomorskiej "Złota Setka Pomorza i Kujaw 2006", - Certyfikat Innowacyjności 2006 - III Nagroda w rankingu najbardziej innowacyjnych firm regionu - Poznań (woj. wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie) organizowanym przez Gazetę Prawną, BRE Bank SA i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, - Dobry Wzór 2006 w sferze publicznej za autobus szynowy 218 Mc oraz Nagroda Designer Roku 2006 za projekt wnętrza pojazdu, - Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za Elektryczny zespół trakcyjny ED-74 (rok 2007 – targi TRAKO), - wyróżnienie w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego za wieloletni wkład w rozwój techniki transportu szynowego (rok 2007 – targi TRAKO), - wyróżnienie w konkursie im. prof. Czesława Jaworskiego za tramwaj 120N (rok 2007 – targi TRAKO), - tytuł „Lokomotywa Rynku Kolejowego 2007” przyznawany przez grupę wydawniczą Railway Market Media dla prężnie rozwijających się spółek rynku kolejowego w Polsce (rok 2007 – targi TRAKO), - tytuł „Lider Transportu Szynowego 2006” w kategorii – tabor; konkurs organizowany jest przez redakcję czasopisma Transport i Komunikacja dla firm branży kolejowej i samorządów, - I miejsce w konkursie „Pracodawca Roku 2007 Regionu Kujawsko – Pomorskiego” organizowanym przez Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, - ”Orzeł Rzeczpospolitej 2007” - w dziesiątej edycji rankingu firm dziennika „Rzeczpospolita” - nagroda Debiutant Roku, - II miejsce w rankingu „Złota Setka Pomorza i Kujaw 2007” w kategorii dużych przedsiębiorstw, - „Złoty Pegaz” dla najlepszej firmy działającej na rzecz branży TSL w 2007 roku; konkurs organizowany przez redakcję czasopisma Polska Gazeta Transportowa, - wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za rok 2007 w dziedzinie Gospodarka, - wyróżnienie w konkursie Lider Transportu szynowego 2007 w kategorii tabor za czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny serii ED74 „Bydgostia”, - II miejsce w konkursie „Pracodawca Roku 2008 Regionu Kujawsko – Pomorskiego” organizowanym przez Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Certyfikaty: - Certyfikat TŰV Management Service Nr 12 100 17180 TMS zaświadczający o wdrożeniu i stosowaniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, - świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego Nr LB-122/03 dla Laboratorium NZJ potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 17025 oraz warunków Dozoru Technicznego DT-L/95, - świadectwo kwalifikacyjne NR 148/17/V/2005 Instytutu Spawalnictwa - Polska w Gliwicach kwalifikujące PESA do I Grupy Zakładów Dużych, - decyzja Nr TDT-N-67/01 Transportowego Dozoru Technicznego uprawniająca PESA do naprawy zbiorników ciśnieniowych i cystern kolejowych, - Potwierdzenie Oceny Technicznej Federalnego Urzędu ds. Kolei /EBA/ dla PESA w zakresie napraw lokomotyw spalinowych, wagonów osobowych i towarowych, - Certyfikat SLV Hannover Nr 2005 700 0313/729 dla PESA potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych wg normy DIN EN 729-2, - zaświadczenie SLV Hannover Nr SLV Ha /6700/C1/078/2/1999 dopuszczające PESA do budowy i naprawy pojazdów szynowych zgodnie z normą DIN 6700-2, - Świadectwo Kwalifikacji SLV Hannover Nr 2005 700 0313/E dopuszczające PESA do spawania konstrukcji budowlanych zgodnie z normą DIN 18800-7, DIN 15018, - Świadectwo Kwalifikacji Nr 25/05 Ministra Infrastruktury kwalifikujące PESA do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z normą PN-89/S-10050, - Świadectwo Kwalifikacji Nr 25/M/05 Ministra Infrastruktury kwalifikujące PESA do montażu i remontu stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z normą PN-89/S-10050, - Świadectwo CARGO COT - 621 -137/2000 dla ZNTK potwierdzające zgodność posiadanego wyposażenia, kwalifikacji pracowników i stosowanych technologii z wymaganiami przepisów i instrukcji PKP w zakresie napraw i modernizacji wagonów osobowych, towarowych, lokomotyw spalinowych oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych, - świadectwo zgodności PKP Przewozy Regionalne Nr PBU4-621-03/2003 potwierdzające zgodność posiadanego wyposażenia, kwalifikacji pracowników i stosowanych technologii zgodnie z wymaganiami instrukcji Mw-1, MT-32 w zakresie napraw rewizyjnych i głównych wraz z modernizacją ezt, budowy i napraw okresowych autobusów szynowych, - świadectwo zgodności PKP Przewozy Regionalne Nr PBU4-621-15/2003 potwierdzające zgodność posiadanego wyposażenia, kwalifikacji pracowników i stosowanych technologii zgodnie z wymaganiami instrukcji Mw-1, MT-32 w zakresie napraw głównych EZT, - Certyfikat kwalifikacji Nr0000036552 TransQ kwalifikujący PESA do dostaw w zakresie: wagonów towarowych, wagonów osobowych, tramwajów i pojazdów metra oraz modernizacji i modyfikacji pojazdów szynowych.
rodzaj działalności (EKD)35.20 - Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego
galeriaObraz 3: PESAObraz 2: PESAObraz 1: PESA

<< poprzednia następna >>