Dane firmy: OS KAPUŚCISKA

Logo: OS KAPUŚCISKA
pełna nazwa firmySpółka Wodna KAPUŚCISKA
miasto, kodBydgoszcz, 85-880
ulica nrToruńska 324A
telefon, fax+48 52 362 92 89, +48 52 365 83 15
strona wwwwww.oskapusciska.pl
adres e-mailsekretariat@oskapusciska.pl
reprezentant firmyMałgorzata Stawicka
osoba kontaktowaPiotr Pastwa
telefon+48 52 362 92 89
adres e-mailtechnolog@oskapusciska.pl
kontakt w języku polskim; angielskim;
rok założenia1995
liczba zatrudnionych51-100
informacje o firmieSpółka Wodna „Kapuściska” oczyszcza ścieki komunalne pochodzące z osiedli położonych w prawobrzeżnej części Bydgoszczy i z gminy Solec Kujawski oraz ścieki przemysłowe pochodzące z Zakładów Chemicznych ZACHEM i NITROCHEM S.A. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Technologia biologicznego oczyszczania ścieków oparta jest na idei skojarzonego usuwania zanieczyszczeń organicznych, nitryfikacji azotu organicznego i amonowego, denitryfikacji związków azotu oraz defosfatacji biologicznej. Gospodarka osadowa rozwiązana jest w oparciu o grawitacyjne zagęszczanie osadu wstępnego oraz mechaniczne zagęszczanie osadu nadmiernego. Zagęszczone osady poddawane są fermentacji, a wytworzony tam biogaz wykorzystywany jest do celów grzewczych. W sierpniu 2005 roku uruchomiona została instalacja do hydrolizy termicznej osadów wraz z zespołem agregatów kogeneracyjnych. Osad jest obecnie w pełni zhigienizowany, a w wyniku fermentacji otrzymywana jest większa ilość biogazu. W ostatecznym efekcie dwukrotnie zmniejsza się ilość osadu przefermentowanego, który do tej pory wywożony był na składowiska. Cały uzyskany w procesie fermentacji biogaz wykorzystywany jest do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i pary. Otrzymywany osad nadje się do przyrodniczego wykorzystania. Nagrody: - wyróżnienie KLON 2000 - za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., - podziękowanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 2002r. - za działalność i efektywną współpracę w Miejskim Komitecie Przeciwpowodziowym w Bydgoszczy oraz za realizację zadań, które w znaczący sposób, przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, - akt nadania tytułu Gospodarczo-Samorządowy HIT 2002 Kujaw i Pomorza - za budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków i działania podejmowane na rzecz czystości wód rzeki Brdy i Wisły, - Grand Prix „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2005” - za budowę kompletnej instalacji do hydrolizy termicznej osadów i skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, - tytuł Gospodarczo-Samorządowy HIT 2005 Kujaw i Pomorza - za poziom zarządzania jakością i środowiskiem oraz za nowatorskie działania w zakresie wykorzystania biogazu i osadów pościekowych. Certyfikaty: - certyfikat jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:1996 w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, unieszkodliwianie i wykorzystywanie osadów pościekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków, przerób osadów pościekowych i działania na rzecz ochrony środowiska, - certyfikat akredytacji laboratorium badawczego potwierdzającego spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 w zakresie Akredytacji Nr AB 508.
rodzaj działalności (EKD)01.10 - Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo
galeriaObraz 3: OS KAPUŚCISKAObraz 2: OS KAPUŚCISKAObraz 1: OS KAPUŚCISKA

<< poprzednia następna >>