Dane firmy: GALL

Logo: GALL
pełna nazwa firmyGALL - Obsługa nieruchomości Sp. z o.o.
miasto, kodBydgoszcz, 85-067
ulica nrJagiellońska 12 m3
telefon, fax+48 52 345 87 68, +48 52 345 87 69
strona wwwwww.gall.bydgoszcz.pl
adres e-mailgall@onet.pl
reprezentant firmyWaldemar Galiński
osoba kontaktowaWaldemar Galiński
telefon+48 52 345 87 68
adres e-mailgall@onet.pl
kontakt w języku polskim;
rok założenia2004
liczba zatrudnionych1-10
informacje o firmieFirma administruje wspólnotami mieszkaniowymi oraz kamienicami będącymi własnością osób fizycznych. Są wśród nich budynki o kilku lokalach oraz duże kompleksy mieszkalno-użytkowe. Firma oferuje obsługę: a) prawną: - opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów oraz dokumentów niezbędnych do racjonalnego zarządzania nieruchomością, - reprezentowanie zleceniodawców przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej egzekucyjnymi oraz podatkowymi, na podstawie stosownych pełnomocnictw, - regulowanie stanu prawnego nieruchomości, - przygotowywanie opinii we wszelkich kwestiach związanych z obsługą nieruchomości, - prowadzenie całokształtu spraw związanych z inwestycjami termomodernizacyjnymi, b) finansowo – księgową, - założenie i obsługa rachunku bankowego, - sporządzanie naliczeń miesięcznych wymiarów opłat eksploatacyjnych oraz z tytułu mediów dostarczanych do indywidualnych lokali, - sporządzanie rozliczeń zaliczek wpłacanych na koszty utrzymania lokali i części wspólnych nieruchomości, - aktualizowanie i rozliczanie opłat za media dostarczane do nieruchomości, - przygotowanie rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości, - sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych dla nieruchomości, - windykacja należności, - prowadzenie ewidencji księgowej dla nieruchomości, - sporządzanie stosownych deklaracji US i ZUS, c) administracyjną: - zapewnianie dostaw usług komunalnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości, - ubezpieczenie nieruchomości, - utrzymanie porządku i czystości w budynku i jego obrębie, - przeprowadzanie inwentaryzacji obiektu, - wykonywanie zarządzeń porządkowych organów samorządowych, - przygotowywanie i doręczanie książeczek opłat dla właścicieli lokali, - prowadzenie wykazu lokali i wykazu najemców, - organizowanie zebrań właścicieli nieruchomości, - prowadzenie korespondencji z właścicielami oraz lokatorami nieruchomości, d) techniczną: - prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego, - przeprowadzanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów instalacji, - zabezpieczanie bieżących napraw i konserwacji, - zapewnianie nadzoru nad robotami remontowymi, - sporządzanie planu potrzeb remontowych, - przygotowywanie i aktualizacja planów remontowych i modernizacji nieruchomości, w oparciu o przewidywane środki finansowe oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych, - wyłanianie wykonawców robót remontowych w oparciu o uzgodnione wcześniej procedury. Firma posiada Państwową Licencje Zarządcy Nieruchomości.
rodzaj działalności (EKD)70.32 - Zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności
74.70 - Sprzątanie budynków
74.30 - Badania i analizy techniczne
galeria

<< poprzednia następna >>